04 logo_i NBP_eng 2
Polski

The Institute of Political Science and Security Studies was established in 1985. In 1995, with the consent of the European Commission, the first European Chair (Jean Monnet Chair) in the field of political science was established at the Institute, which was accepted to specialise in European integration. The European Commission approved the curriculum and list of subjects taught in the new specialisation, drawn up by a team headed by Prof. Andrzej Głowacki. It was the first department  in the Jean Monnet EU network in Poland and the second in Central and Eastern Europe.

In 2011 The Institute was granted the right to confer a doctoral degree in the discipline of political science and administration, while in 2016 it was granted full scientific powers. In 2018. The Institute was divided into three departments: Political Systems and Electoral Research, Security Studies and International and European Studies. Currently, the Institute of Political and Security Sciences employs 42 research and teaching staff.

The staff of the Institute conducts teaching classes for students of the Faculty of Social Sciences in the following fields of study: Political Science, European Studies, Internal Security, National Security and Management of Public Institutions and Public Relations.

Research areas: political systems, party systems, political and social movements, international relations, European integration, Polish foreign policy, international security, national and religious minorities, territorial self-government, Eastern Studies, cross-border cooperation, crisis management, internal security, economic policy.

Find out more

 • Our Staff

  Assoc. Prof. Aksamitowski Andrzej, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Chrobak Piotr, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Ciechanowski Grzegorz, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Cupryjak Marek
  Assoc. Prof. Czapiewski Tomasz
  Assoc. Prof. Drzonek Maciej, Professor of the University of Szczecin
  Prof. Furier Andrzej
  Assoc. Prof. Giedrojć Marzenna, Professor of the University of Szczecin
  Dr Guźniczak Cezary
  Dr Hurska-Kowalczyk Liana
  Dr Jartyś Janusz
  Assoc. Prof. Jomma Fuad, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Kamola-Cieślik Małgorzata, Professor of the University of Szczecin
  Dr Kochanek Ewelina
  Assoc. Prof. Kowalczyk Krzysztof, Professor of the University of Szczecin
  Dr Kowalewska Dorota
  Dr Kozak Zygmunt
  Assoc. Prof. Lipska-Sondecka Agnieszka
  Dr Mieczkowska Małgorzata
  Assoc. Prof. Mieczkowski Janusz, Professor of the University of Szczecin
  Dr Ochwat Maria
  Assoc. Prof. Orzechowski Marcin
  Dr Ostrowski Piotr
  Assoc. Prof. Piątek Jarosław, Professor of the University of Szczecin
  Dr Pilżys Jan
  Assoc. Prof. Podgórzańska Renata, Professor of the University of Szczecin
  Dr Potkańska Monika
  Dr Rdzanek Dorota
  Dr Romańczuk Michał
  Prof. Ruszkowski Janusz
  Serwońska Sylwia, MA
  Dr Sikora Mariusz
  Dr Smolaga Mateusz
  Dr Staszczyk Artur
  Dr Stempiński Szczepan
  Prof. Szałek Benon
  Dr Szulc Marta
  Assoc. Prof. Tomczak Łukasz, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Toszek Bartłomiej, Professor of the University of Szczecin
  Dr Wijas Jędrzej
  Assoc. Prof. Wojnicz Luiza
  Assoc. Prof. Wojtaszak Andrzej, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Wybranowski Dariusz, Professor of the University of Szczecin
  Dr Zawadzka-Witt Katarzyna
  Assoc. Prof. Żurek Marek, Professor of the University of Szczecin
 • Our Research

  Conferences

  more information soon

  Reserch centres

  Electoral Research Laboratory

  Local Government Community Security Research Laboratory
  The Laboratory was established with the intention of conducting research and education in the field of proper safety science. A special focus is on security issues at the level of communal and district local government units. This is justified by confirmed cases of lack of adequate preparation of municipalities to react in the face of natural or civilisation threats.  

  Findings of the Supreme Chamber of Control indicate that the vast majority of municipal authorities do not have sufficient material  resources, human and organisational resources to identify risks and prevent them effectively. 

  The activity of the Laboratory: 

  • conducting research in the area of security, including those commissioned by local government units,
  • development of positions, opinions and expertise,
  • preparing assumptions and carrying out exercises, simulations and training with the participation of representatives of services, guards and local authorities,
  • organisation of seminars and scientific conferences. 

  The Laboratory enables the organisation and implementation of research projects and educational undertakings (in the form of training and exercises, including demonstrations and simulations), in particular those devoted to the following topics: 

  • crisis management, including for management,
  • negotiations in crisis situations,
  • security of mass events and public gatherings,
  • improvement of  knowledge and skills for people and property security guards,
  • First Aid for premedication,
  • developing documentation necessary to secure persons, facilities and areas.
 • Scientific Board

  Chairperson
  Assoc. Prof. Andrzej Wojtaszak, Professor of the University of Szczecin
  Vice-Chairperson
  Assoc. Prof. Małgorzata Kamola-Cieślik, Professor of the University of Szczecin
  Members
  Assoc. Prof. Grzegorz Ciechanowski, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Marzenna Giedrojć, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Krzysztof Kowalczyk, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Jarosław Piątek, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Renata Podgórzańska, Professor of the University of Szczecin
  Prof. Janusz Ruszkowski
  Assoc. Prof. Dariusz Wybranowski, Professor of the University of Szczecin
  Assoc. Prof. Tomasz Czapiewski
  Dr Liana Hurska-Kowalczyk
  Dr Ewelina Kochanek
  Dr Dorota Kowalewska
  Dr Zygmunt Kozak
  Dr Jan Pilżys
  Dr Dorota Rdzanek
  Dr Michał Romańczuk
  Dr Marta Szulc
 • Scientific Papers

  P. Chrobak, Referendum akcesyjne do Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej w latach 2003-2014. Preferencje wyborcze mieszkańców regionów zachodniopomorskiego i lubuskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-65817-27-3, Poznań 2018.
  G. Ciechaniowski, Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich. Służba, dzieje, tradycje, wyd. Minerwa, Szczecin 2017.
  M. Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019.
  M. Drzonek, Polityka w mieście. Współdecydowanie, WNUS, Szczecin 2018.
  A. Furier, Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego, Szczecin 2019.
  A. Furier, Powstaniec i obywatel z Wielkopolski – Zdzisław Orłowski (1892-1982), Poznań 2018.
  M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Analiza wybranych zagadnień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.
  F. Jomma, Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
  K. Kowalczyk, Sacrum czy profanum? Partie i ugrupowania parlamentarne wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
  J. Piątek, Nie. Państwo, wojna, bezpieczeństwo, Toruń 2019.
  Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska (red.), Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich.

  D. Rdzanek, Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.
  M. Romańczuk, K. Romańczuk, Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
  J. Ruszkowski, Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2019.
  Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie / red. Liana Hurska-Kowalczyk, Sylwia Ewelina Serwońska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
  M. Szulc, Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego. Podejście makroregionalne i wielopoziomowe, wyd. Adam Marszałek, 2019.
  B. Toszek, A. Gałaj-Dempniak, Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2019, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
  L. Wojnicz, Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.
  A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno- decyzyjnej), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia. T.MXCIX 1045, Szczecin 2018.
  A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji liberalnych, Szczecin 2018.
  K. Zawadzka, Społeczność LGBT a partie i ugrupowania polityczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
  M. Żurek, Niemcy w instytucjach Unii Europejskiej, Instytut Politologii i Europeistyki, 2017.

 • Contact information

  Director of the Institute of Political Science and Security Studies
  Assoc. Prof. Tomasz Czapiewski
  tomasz.czapiewski@usz.edu.pl
  University’s address book
  You may contact every staff member by writing to name.surname[at]usz.edu.pl

News