03 logo instytut NTO_eng 2
Polski

The Institute of Theological Sciences comprises three departments: Department of Biblical Theology and Church History, Department of Systematic Theology and Department of Practical Theology.
Areas of research: engagement and marriage (psychological-theological determinants of quality and durability of relationships), psychology and pastoral theology, psychology of religiosity, educational and school psychology, psychology of addiction, crisis intervention (suicidology), neuroscience, catechesis, comparative theology of Christianity and Buddhism, history of the Catholic Church in Western Pomerania and the Central Odra Region, theological anthropology, Christology, ecumenical dialogue, logic and philosophy.

 

Find out more

 • Our Staff

  Director of the Institute
  Rev. Assoc. Prof. Grzegorz Chojnacki, Prof. of the University of Szczecin

  Rev. Prof. Janusz Bujak
  Rev. Assoc. Prof. Sławomir Bukalski, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Andrzej Draguła, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Kazimierz Dullak, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Cezary Korzec, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Prof. Janusz Lemański
  Rev. Assoc. Prof. Jan Radkiewicz, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Grzegorz Wejman, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Bp. Prof. Henryk Wejman
  Rev. Dr Tadeusz Ceynowa
  Dr Diana Del Mastro
  Dr Piotr Goniszewski
  Rev. Dr Krzysztof Jaworski
  Dr Igor Kozak
  Rev. Dr Andrzej Krzystek
  Dr Katarzyna Lemek
  Rev. Dr Radosław Mazur
  Rev. Dr Dariusz Mazurkiewicz
  Dominika Muńko, MA
  Rev. Dr Marcin Napadło
  Dr Iwona Rawicka
  Agnieszka Sameluk, MA
  Rev. Dr Remigiusz Szauer
  Rev. Dr Marcin Szczodry

 • Our Research

  Conferences

  More information soon

  Research teams

  Priam-Tobit Consortium
  The aim of the project is to support families in a situation of lost contact. Broken contact can be the result of various factors, including death. The incomplete mourning may find an answer in the activity of those who, being aware of the migratory movements in their area, may indicate the burial places of the emigrants.
  Scientific disciplines: psychology, culture and religion studies, theology
  Contact information:
  Rev. Assoc. Prof. Cezary Korzec, Prof. of the University of Szczecin
  cezary.korzec@usz.edu.pl

   

   

 • Scientific Board

  Chairperson: Rev. Assoc. Prof. Andrzej Draguła, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Prof. Janusz Bujak
  Rev. Assoc. Prof. Grzegorz Chojnacki, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Kazimierz Dullak, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Prof. Janusz Lemański
  Rev. Assoc. Prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Assoc. Prof. Grzegorz Wejman, Prof. of the University of Szczecin
  Rev. Bp. Prof. Henryk Wejman
  Rev. Dr Tadeusz Ceynowa
  Dr Diana Del Mastro
  Dr Piotr Goniszewski
  Rev. Dr Krzysztof Jaworski
  Rev. Dr Andrzej Krzystek
  Rev. Dr Radosław Mazur
  Rev. Dr Dariusz Mazurkiewicz
  Rev. Dr Remigiusz Szauer
  Rev. Dr Marcin Szczodry

 • Scientific Papers

  Bukalski S., Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna, Szczecin 2013.

  Bukalski S., Psychologiczne aspekty niemożności zrealizowania sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Perspektywa biegłego sądowego, w: P. Landwójtowicz, S. Pawiński (red.), Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata. Ujęcie interdyscyplinarne, Opole 2017, s. 85-100.

  Bukalski S., Jakość narzeczeństwa w kontekście stylów przywiązaniowych (Betrothal quality in the perspective of attachment styles) „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” (2020) 1, s. 23-38.

  Mazur R., Stary Testament w teorii i praktyce katechetycznej, Szczecin 2020.

  Mazur R., Kształtowanie posłuszeństwa w nauczaniu religii rzymskokatolickiej, w: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo, Szczecin 2019, s. 251-300.

  Mazur R., Łagodność w misji katechety, w: Owoce Ducha Świętego w misji katechety, red. J. Kowalczyk, Wrocław-Legnica 2020, s. 125-142.

  Goniszewski P.,Quotations from the Scriptures and from the Works of the Church Fathers in Sermon-Conferences of St. Thomas Aquinas on the Apostles’ Creed (Prooemium and Articles 1-3). Biblica et Patristica Thoruniensia : rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2019, Vol. 12 no.3, s.255-270

  Goniszewski P., Jesus and the law of talion (retaliation) : A socio-rhetorical analysis of Matthew 5,38-42 / Piotr Goniszewski. – // W: Bible caught in violence / Korzec, Cezary (ed.). – Berlin : Peter Lang, 2019

  Goniszewski P., Posłuszeństwo w judaizmie rabinicznym i buddyzmie zen / Piotr Goniszewski. – // W: Sprawności moralne w wychowaniu : odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo /redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska.. – Wydanie I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019

  Goniszewski P., Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę duszy / pod redakcją Janusza Lemańskiego i Piotra Goniszewskiego. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019

  Goniszewski P.,  “Ci, którzy się rozproszyli, głosili Słowo Dobrej Nowiny w drodze” Dz 8,4 : rozproszenie Ludu Bożego w Nowym Testamencie / Piotr Goniszewski. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018 6. The Men Redeemed or Unredeemed? : interpretations of Rom 7:14‒25 in Aquinas’s Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura and in Contemporary Exegesis / Piotr Goniszewski. // Biblica et Patristica Thoruniensia : rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2018, 11, s.1-13

  Goniszewski P.,  Emocje, język i człowiek biblijny : wypowiedzi antropologiczne w ewangeliach synoptycznych i późna filozofia L. Wittgensteina / Piotr Goniszewski. – // W: Emozioni : L’altro lato del sapere / a cura di=pod redakcją Diana Del Mastro, Wiesław Dyk. – Alberobello : AGA Arti Grafiche, 2018

  Lemański J., Księga Wyjścia (NKB.ST II), Częstochowa 2009;

  Lemański J., „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. I: Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi (Studia i Rozprawy 28), Szczecin 2011.

  Lemański J., „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. II: Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza (Studia i Rozprawy 31), Szczecin 2012.

  Lemański J., Księga Wyjścia. Podręczny Komentarz Biblijny. Stary Testament, Tarnów 2012.

  Lemański J., Księga Rodzaju, rozdziały 1-11 (NKB.ST I/1), Częstochowa 2013

  Wejman, Organizacja kościelna Kamienia Pomorskiego w latach 1124-1544, Szczecin 1997, ss. 273.

  Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2007, ss. 666.

  Siedziako, Z. Stanuch i ks. G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 1: 1945-1956, Szczecin 2016, ss. 259.

  Siedziako, Z. Stanuch i ks. G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 2: 1956-1972, Szczecin-Warszawa 2017, ss. 419.

  Siedziako, Z. Stanuch i ks. G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 3: 1972-1978, Szczecin-Warszawa 2018, ss. 470.

  Siedziako, Z. Stanuch i ks. G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 4: Lata 1979-1989/1990, Szczecin-Warszawa 2019, ss. 502.

  Bujak J., Dialog katolicko-prawosławny w latach 2005-2015, Szczecin 2016; Trynitarne i antropologiczne aspekty mariologii włoskiej po Soborze Watykańskim II, Szczecin 2019;

  Jaworski K.,- Czy liczby istnieją? Rekonstrukcja sporu o istnienie przedmiotów matematycznych, „Humanities and Social Sciences” 25 (2018), s. 99-113. Zasada równego traktowania a sprzeciw sumienia, „Logos i ethos” 49 (2019), s. 101-121.

  Del Mastro D., Tortures, poisons et interdictions: le symbolisme et les paradoxes de la mode féminine et les lois somptuaires entre moralité et esthétique, w « Renessaince et Réforme », University of Victoria, Canada.

  Ceynowa T., Romana Brandstaettera metoda lektury egzystencjalnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018;

  Ceynowa T., Wyzwania kryzysów dla rodziny, [w:] G. Chojnacki (red.), Miłość jest nam dana i zadana, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017;

  Ceynowa T., Możliwość wykorzystania Pisma Świętego w procesie psychoterapeutycznym, [w:] S. Bukalski (red.), Duszpasterstwo a psychoterapia, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011;

  Ceynowa T., Jakie miłosierdzie w pracy z narkomanami, [w:] G. Janikula, Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2010; Kryzys uzależnienia u nastolatków, [w:] A. Chyczewska i I.M. Kijowska, Człowiek w obliczu kryzysu, Elbląg 2015

  Śmierzchalski-Wachocz D.,Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, ss. 290.

 • Contact information

  Dr Piotr Goniszewski
  e-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl
  phone: +48 506 693 925

  University’s address book
  You may contact every staff member by writing to name.surname[at]usz.edu.pl

 • Faculty of Theology

  03 logo WT_eng 4

News