• 24 FEBRUARY 2022

  Dear Employees, PhD candidates and students of the University of Szczecin, we observe with concern and sadness the events we learnt about this morning.

  Шановні співробітники, аспіранти та студенти Щецинського Університету з тривогою та сумом спостерігаємо за подіями, про які ми отримали інформацію сьогодні вранці.

  We cannot remain indifferent to what is happening on the territory of Ukraine, especially when so many members of our academic community are citizens of this country. The role of the University is not only to educate and research, but also to promote values ​​that are important to our nation, such as strengthening the principles of equality and the right of nations to self-determination, respect for human rights, in accordance with the principles of humanism and tolerance, in a spirit of respect for the truth.

  Our academic community, you belong to as students and staff, wants to show you all possible support and provide the necessary help:

  • we offer free psychological support at the Psychological Help Point at no. tel. 91 444 38 18;
  • one-time financial support due to a difficult life situation, exemption from payment for educational services provided and university student dormitories may be granted to a student or PhD candidate upon request sent to Vice-Rector for Student Affairs;
  • in individual cases, you can also make an appointment with the Vice-Rector for Student Affairs by e-mail prostudenci@usz.edu.pl or by phone 91 444 10 10.

  Respect for human rights, freedom and respect are values ​​that are particularly important. As a community, let us show each other understanding, empathy and support for the citizens of Ukraine in this difficult time.

  Шановні співробітники, аспіранти та студенти Щецинського Університету з тривогою та сумом спостерігаємо за подіями, про які ми отримали інформацію сьогодні вранці. Ми не можемо залишатися байдужими до того, що відбувається на території України, особливо усвідомлюючи, скільки членів нашої академічної спільноти є громадянами цієї країни. Роль Університету – це не тільки освіта та наукова діяльність, але й популяризація цінностей, які є важливими та цінними для окремих людей і нації. Цінності ці це зміцнення принципів рівності та права націй на самовизначення та повагу до прав людини, відповідно до принципів гуманізму та толерантності, в дусі поваги до істини.

  Академічна спільнота, частиною якої ви є, в якій ви навчаєтесь і працюєте, хоче надати вам посильну підтримку та необхідну допомогу:

  • Пропонуємо безкоштовну допомогу, пов’язану з психологічною підтримкою, у пункті психологічної допомоги за номером. тел. 91 444 38 18;
  • за зверненням студента або докторанта до Проректора зі студентської роботи може бути призначена одноразова матеріальна допомога у зв’язку з складною життєвою ситуацією, звільнення від плати за надані освітні послуги та звільнення від плати за проживання в гуртожитках університету;
  • В окремих випадках ви також можете записатися на прийом до Проректора зі студентської роботи за електронною поштою prostudenci@usz.edu.pl або за телефоном 91 444 10 10.
  • Повага до прав людини, свобода та повага – це цінності, які є особливо важливими.

  Давайте, як громада, виявимо один одному розуміння, співпереживання та підтримку громадян України у цей непростий час